گشتی دیدنی در دهکده گردشگری عباس برزگر؛ روستا زاده کارآفرین

با سرویس گردشگری روزیاتو، امروز به بوانات استان فارس می رویم تا با یکی از کارآفرینان عرصه گردشگری کشورمان آشنا شویم. کارآفرین روستازاده ای که با کمترین امکانات، ارزش افزوده فوق العاده ای ایجاد کرده و از همه چیز در روستا، برای معرفی ایران و گردشگری استان فارس به توریست های داخلی و خارجی استفاده می کند.

فرمول پیشگیری از فقر آهن!

هنگامی که موضوع محتوای آهن مطرح می شود، بروکلی از جمله ابرسبزیجات در نظر گرفته می شود. افزون بر آهن، بروکلی منبع خوبی برای ویتامین C است که به بدن در جذب آهن کمک می کند.

تصویرسازی های فراواقعی و زیبا از حیوانات که دنیا را به شکلی متفاوت نشان می دهند

«جیکوب گَگنون»، یک هنرمند کانادائی است که با تصویرسازی های فراواقعی خود دنیای حیوانات را به دنیای جدیدی بدل کرده که تمامی گونه های حیوانی، بدون هیچ هراس و تفاوتی در کنار یکدیگر هم زیستی و تعامل می کنند.