گره‌های تیروئید (1)

احتمال 1 نفر از هر 10 نفر وجود دارد که شما و یا در فردی که شما می‌شناسید ندول تیروئید ایجاد شود. با وجود اینکه مهمترین علت گره‌ تیروئید، سرطان تیروئید است، خوشبختانه در کمتر از 10درصد از ندول‌ها وجود دارد.

7 آپارتمان برجسته ایرانی با ایده کور کردن دید همسایه!

نمای خارجی: یکی از عوامل مهم در طراحی ها، خصوصا در شهرهای خاصی همانند اصفهان که ضوابط طراحی ویژه ای دارند، حفظ محریمت فضای داخلی است،تا به جایی که عدم امکان دید به ساختمان همسایه جزئی از ضوابط اولیه شهرداری اصفهان می باشد، طبق مقررات شهرداری اصفهان، هیچ طبقه ای مجاز نیست که در ارتفاع کمتر از 170 سانتی متری پنجره داشته باشد و علت این امر نیز کاهش م ...