خرید عمده

جهت سفارش عمده فرآورده های کنجدی نظیر روغن ارده کنجد، ارده و حلواارده می توانید با شماره 09197517527 تماس حاصل نمایید.


منظور از سفارش عمده، سفارش هایی است که مجموع وزنی آن ها بیش از 50 کیلوگرم است